DJECA KOJA GOVORE DVA JEZIKA VJEŠTIJA SU U MATEMATICI!

Učenje jezika trenira naš mozak, a učenje dva jezika od rane životne dobi razvija jezične vještine općenito. Također, djeca koja govore dva jezika bilježe veće uspjehe i u drugim predmetima za koje su potrebne razvijene kognitivne sposobnosti, poput matematike.

Oslanjajući se na istraživanja na mozgu i rezultate vlastitih studija, profesori Michaela Sambanis i Heiner Böttger objasnili su zašto je potrebna promjena paradigme i kako ovaj proces učiniti uspješnim.

Gospodine Böttger, u Njemačkoj govorimo njemački, tako da sva djeca moraju prvo učiti njemački u školi. Je li to ispravno razmišljanje?

Böttger: U Njemačkoj se često ponašamo kao da su sva djeca njemački jezik učila kao prvi jezik. Međutim, njihov prvi jezik obično je maternji, a to nije uvijek njemački. Koristeći slikovne tehnike, lingvistica Rita Franceschini otkrila je da u “predjezičnoj” dobi od dva mjeseca djeca koja odrastaju u dvojezičnom okruženju već znaju da postoji neki jezik oca i jezik majke. Naravno, ne mogu ih imenovati, ali se u njihovom mozgu uključuju različiti akcioni potencijali kada roditelji govore njihovim jezicima. Inače, prema Franceschini, djeca koju odgajaju porodice koje govore dijalektom kao što je Schwyzerdütsch (švicarski njemački), u osnovi odrastaju dvojezično.

Šta ta višejezičnost znači?

Sambanis: U područjima Njemačke s puno turskih ili grčkih porodica, naprimjer, školarci jednom ili dvaput sedmično imaju nastavu na svom maternjem jeziku kako ga ne bi zaboravili, a prije svega kako bi naučili čitati i pisati na tom jeziku. Međutim, ti jezici se obično razdvajaju od njemačkog i drugih stranih jezika koje uče u školi. To predstavlja problem jer usvajanje stranih jezika zahtijeva interdisciplinarni pristup koji uključuje rad na drugim predmetima kako bi se višejezičnost povezala s različitim aktivnostima.

Böttger: Ako ne priznamo njihovu višejezičnost, u osnovi ćemo tu djecu odmaći od njihove kulture, ali i jezično osiromašiti. U konačnici, oni su već prošli period kognitivnog razvoja na maternjem jeziku. Djeci je potrebno čitati na maternjem jeziku i učiniti da učestvuju u nastavi i drugim aktivnostima na tom jeziku. Učinimo li to, prema najnovijim istraživanjima, ta djeca će se potencijalno pokazati kao bolji učenici jezika od one koja odrastaju u jednojezičnim sredinama, a također su u prosjeku i bolji matematičari.

Kažete da djeca iz dvojezičnih sredina imaju bolje rezultate u matematici nego ona iz jednojezičnih?

Böttger: Da, do ovog zaključka doveo je projekt nazvan “Lernen in zwei Sprachen – Bilinguale Grundschule Bayern” (Učenje na dva jezika: Dvojezička osnovna škola u Bavarskoj), koju sam osmislio i nadzirao njen rad. Projekt uključuje djecu od prvog razreda pa nadalje koja uče na dva jezika, njemačkom i engleskom. Imaju otprilike devet do jedanaest sati nastave iz ostalih predmeta koji se predaju na engleskom jeziku. Pet godina testirali smo ih u oblasti matematike, njemačkog i engleskog jezika kako bismo vidjeli kakvi su u usporedbi s djecom iz cijele Njemačke.

A rezultati?

Böttger: Njihove ocjene na njemačkom jeziku se ne snižavaju, iako imaju do jedanaest sati manje predmetne nastave na njemačkom jeziku. Naprotiv: učenje na dva jezika poboljšava znanje i osjetljivost jezika. Ta djeca imaju i bolje matematičke vještine. Oni nadmašuju nacionalni prosjek u matematici na standardiziranom usporednom testu DEMAT – i to ne samo malo, već značajno.

Cijeli intervju je dostupan na: https://www.goethe.de/de/spr/spr/22283923.html