Kviz 1

Kviz 1

Koja je njemačka riječ za telefon?
Question Image
Koja je njemačka riječ za doručak?
Question Image
Kako se na njemačkom kaže "Dobar dan"?
Question Image
Kako se na njemačkom kaže "Molim te"?
Question Image
Provjeri rezultat