Kviz 3

Kviz 3

Njemačka je prva u svijetu usvojila ljetno računanje vremena.
Question Image
Koja životinja se nalazi na njemačkom grbu?
Question Image
Sa koliko zemalja Njemačka graniči?
Question Image
Najuža ulica na svijetu nalazi se u:
Question Image
Provjeri rezultat