Razmjenom iskustava na međunarodnom nivou do što kompetentnijih nastavnika i nastavnica u BiH

Konferencija “Nastaviti usavršavati nastavnike/ce (njemačkog), ali kako?”, održana protekle sedmice u organizaciji Goethe-Instituta BiH, bila je veoma korisna za razmjenu iskustava na međunarodnom nivou kada je riječ o podučavanju, ali također i samoevaluaciji učesnika/ca u nastavnom procesu, poručio je Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

“Od posebne važnosti je usmjerenost na pitanje vrijednosti koje se posreduju u nastavi, a koje su važne za nastavnike/ce u obavljanju njihovog posla. Kada pogledamo iz perspektive aktivnosti Goethe-Instituta, sve to dobija novi karakter, imajući u vidu rasprostranjenost njihove mreže širom svijeta i spremnosti da sva ta iskustva koja imaju prenesu i nastavnicima/cama u Bosni i Hercegovini”, izjavio je Turčalo.

Sa ovim se slaže i prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu Dušanka Bošković, koja je govorila o važnosti skupa i potrebi da se iskoriste stručna predavanja.

“Ovaj skup nam je značajan u više dimenzija – da vidimo kako u praksi napreduju naši nekadašnji studenti/ce, da naučimo kako raditi na unapređivanju nastavnika/ca kako stranih jezika, tako i nastavnika/ca uopće, a s obzirom da nam je trenutno u fokusu akreditacija studijskih programa, teme koje se tiču kompetencija, načina evaluacije kompetencija o kojima govore vrhunski stručnjaci su nešto što bi trebalo da čuje što više akademskog osoblja”, kazala je Bošković.

Goethe-Institut je ovom konferencijom želio potaknuti diskusiju i učesnike/ce nadahnuti novim idejama za nastavu. Dr. Alexandra Mittler, direktorica jezičkog odjela i zamjenica direktorice Instituta, istakla je da su kroz prethodne projekte uvidjeli koliko je teško ustanoviti kojim znanjima treba da raspolaže nastavnik/ca ili šta mentori/ce trebaju da znaju.

“Sa Evropskom tablicom za određivanje nastavničkog profila (EPG), koja je prevedena i na naš jezik, želimo ponuditi osnovu, instrument koji može snažnije upravljati cijelim procesom i na taj način ga oblikovati”, istakla je Mittler, te dodala da je konferencija obuhvatila i druge važne segmente – inkluziju, mentalno zdravlje učenika/ca, nastavnog osoblja, mobing i cyber-mobing, te da su to teme važne ne samo za nastavnike/ce njemačkog ili drugih stranih jezika, nego za nastavno osoblje općenito.

Profesor njemačkog jezika iz Banje Luke Aljoša Preradović bio je jedan od učesnika radionica i poručio je da je na konferenciji mnogo toga novog čuo i zapisao.

“Mnoge od tih stvari se mogu već sutra primijeniti u učionici. Referentica je bila izvrsna, grupa također i samo mogu zahvaliti na pruženoj prilici”, izjavio je Preradović nakon predavanja domaćih i međunarodnih profesora među kojima su bili Herbert Scheithauer sa Slobodnog univerziteta u Berlinu, Dietlind Gloystein i Angelika Thäle sa Humboldt univerziteta u Berlinu, Richard Rossner, suosnivač međunarodno priznate organizacije EAQUALS (European Association for Quality Language Services), Ivana Zečević sa Univerziteta u Banjoj Luci i Adriana Švraka, direktorica Glossa-centra za njemački jezik.