Zanimljiva geografija sa prof. Zubićem: Kako je nastala moderna njemačka država

U nastavku priče prof. Vedran Zubić nas uči kako je nastala njemačka država. Germanski narodi su dolazili na granice između Dunava i Rajne i udarali direktno na rimsko carstvo. Ta germanska plemena su ratujući brzo prelazila preko rijeka i naseljavala susjedne prostore formirajući mikrodržave. Čitav Srednji vijek male države, koje su se protezale od Habsburške monarhije na jugu do Pruske na sjeveru, uvijek su bile u nekim sukobima dok se u 19. stoljeću nije pojavila ideja ekonomske unije. Otto von Bismarck je tvorac moderne njemačke nacije, a više o toj temi poslušajte u videu.